1 Απρ 2016

Επιστολή ΑΣΠΕ στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ Ενέργειας κ.Π.Σκουρλέτη, για το πολυτ. τιμολόγιο ΔΕΗ.ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ


Αρ.Πρωτ. 305
Αθήνα, 31/3/2016

Αξιότιμο
Κύριο Πάνο Σκουρλέτη
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ


 Θέμα: Ειδικό τιμολόγιο ΔΕΗ πολυτέκνων (ΓΤ)

 Κύριε Υπουργέ.

 1.         Ο Συνταγματικός νομοθέτης, αναγνωρίζοντας την προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία και τη συμβολή τους στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας, με την παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος , παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού η διάταξη αυτή αναφέρει ρητά:
«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»
Περαιτέρω το Σύνταγμα,  με την παρ. 5 του άρθρου 21, υποχρεώνει την πολιτεία να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού η διάταξη αυτή του Συντάγματος ορίζει:
«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».
 2.         Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης και εάν δεν ανακοπεί ο κατήφορος της υπογεννητικότητας, σε λίγα χρόνια θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Αρκεί να επισημανθεί πως μόνο την τελευταία τριετία οι θάνατοι ανήλθαν στις 347.810 (2013=111.794, 2014= 114.231, 2015=121.785), ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 280.570 (2013=94.134, 2014=93.452, 2015=92.984). Είχαμε δηλαδή την τελευταία τριετία υπεροχή των θανάτων κατά 67.060.
Πρόκειται στην ουσία για δημογραφική κατάρρευση. 

12 Φεβ 2016

Επιστολή ΑΣΠΕ στους βουλευτές για το σ/ν περί της επιτάχυνσηςτου Κυβ.Έργου.Νέα επιδρομή επιχειρείται.

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Αρ. Πρωτ. 87
Αθήνα,  11/2/2016
  Προς                                                                                                 
Τους Αξιοτίμους κ.κ. Βουλευτές
Ενταύθα

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά. 
1 α.      Στο σχέδιο νόμου με τον τίτλο: «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις»  με τη διάταξη του άρθρου 30 επιχειρείται να εμφανισθεί ότι στις διατάξεις του Ν. 2643/1998 εντάσσονται και οι τρίτεκνοι και ένα από τα τέκνα τους.
Ο συντάκτης όμως, του εν λόγω άρθρου προφανώς παρασυρθείς από τις πολυάριθμες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο νόμο αυτό (με πάνω από 10 νόμους),  διέλαθε της προσοχής του, ότι οι τρίτεκνοι έχουν ενταχθεί ως προστατευόμενη αυτοτελώς κατηγορία στις διατάξεις του Ν. 2643/1998 με τη διάταξη της παρ. 4 εδ. α του άρθρου 1 του          Ν. 3454/2006, που ορίζει επί λέξει:
«α. Στην παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/28-9-1998) προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:
«Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα ».
Έτσι λοιπόν η ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 2643/1998 έχει ως εξής:
                                    Προστατευόμενα πρόσωπα
«Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανηλίκων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας......
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση..
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων....
ε. Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα ».
Συνεπώς με τη διατύπωση αυτή, όπως έχει το άρθρο 30 του ως άνω σχεδίου νόμου εμφανίζεται η περίπτωση των τριτέκνων να συμμετέχει με δύο κατηγορίες: την μία μαζί με τους πολύτεκνους και την άλλη χωριστά μόνοι τους οι τρίτεκνοι!!
Αποτέλεσμα αυτής της, χωρίς έρεισμα, διατυπώσεως θα είναι το εξής απαράδεκτο φαινόμενο:

7 Φεβ 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΤο Σαββατοκύριακο, σύλλογοι Τριτέκνων από όλοι την Ελλάδα βρέθηκαν στην Πάτρα, σε εκδήλωση που πραγματοποίησαν προβάλλοντας παράλληλα με επιτυχία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολυμελείς οικογένειες  και τις επιπτώσεις των Μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις.    
Χωρίς κανένα λόγο αντιδικίας από την παρούσα επιστολή μου με την οικογένεια των τριτέκνων, αλλά προκαλώντας για ένα Δημόσιο διάλογο και παράλληλα  σε συνεργασία για κοινή δράση, αναρωτιέμαι, τι παραπάνω δικαιώματα έχουμε οι Πολύτεκνοι σε σχέση με τους Τρίτεκνους;  
Κατανοώ ότι βασικό σας αίτημα εδώ και 20 χρόνια περίπου, είναι οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν την πολυτεκνική ιδιότητα, αλλά η εμμονή σας αυτή, όταν μέχρι σήμερα έχετε αποκτήσει ίδια δικαιώματα με τους Πολυτέκνους, δημιουργεί την λαθεμένη εντύπωση για προνομιούχους Πολυτέκνους από την πολιτεία.
Όταν γνωρίζετε ότι μέχρι σήμερα οι εφαρμοζόμενες πολιτικές των Μνημονιακών Κυβερνήσεων, τιμωρούν τις πολυμελείς οικογένειες και έχουν καταργήσει πολλά δικαιώματα όχι μόνο των Πολύτεκνων Οικογενειών αλλά και των Τριτέκνων.
Αντί λοιπόν να εμμένουμε σε λαθεμένο πλαίσιο διεκδίκησης περί της ιδιότητας, οφείλουμε να διεκδικήσουμε και να αποτρέψουμε την δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδας μας, προτείνοντας μέτρα  προς την πολιτεία αλλά και στους Δήμους, που στόχο θα έχουν να ενισχύσουν τις πολυμελείς οικογένειες ανάλογα και με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών.      
Γιατί η Ελλάδα γερνάει και δεν γεννάει.  

26 Ιαν 2016

Αίτημα για εφαρμογή των καταστατικών υποχρεώσεων της Οργάνωσης για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή αντιπροσώπων για τη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ. 

 ΠΡΟΣ:
   1.  Δ.Σ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
   ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ.
                                   
                  


2. Μ.Μ.Ε. (Έντυπα & Ηλεκτρονικά)
 Κοινοποίηση: Δ.Σ. της ΑΣΠΕΣυνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, οφείλετε σύμφωνα με το καταστατικό κατά το άρθρο 20 παρ. 1, να έχετε αποφασίσει την πραγματοποίηση τακτικής Γ.Σ., στο πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, όπου θα ενημερώνεται τους Πολύτεκνους για τις ενέργειες του Δ.Σ. και τις πρωτοβουλίες που θα αναλαμβάνει το επόμενο διάστημα.
Μέχρι σήμερα η λειτουργία της οργάνωσης δεν είναι σύννομη με το καταστατικό και τις υποχρεώσεις προς τα μέλη, διότι δεν προχωρά ως όφειλε στην πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων.
Παράλληλα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. 5/2015 της ΑΣΠΕ, για την συμμετοχή της οργάνωσής μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, οφείλατε να έχετε  πραγματοποιήσει Γ.Σ. για την εκλογή αντιπροσώπων ή την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για την επιλογή τους, και τα νομιμοποιητικά έγραφα θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 2 Φεβρουαρίου 2016 στην ΑΣΠΕ.

19 Νοε 2015

ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΣ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ, ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.


ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ    
 
Εντονα αντιδρούν οι πολύτεκνοι στην μη λήψη μέτρων από την για τους πλειστηριασμούς κατοικιών πολυτέκνων που έχουν "κόκκινα δάνεια".

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας τους αναφέρεται ότι:

Σύμφωνα με τα όσα λέγονται και επισημαίνονται από τα ΜΜΕ για τις ρυθμίσεις, που πρόκειται να γίνουν για τα κόκκινα δάνεια, τόσο από πλευράς της Τρόικα, όσο και από πλευράς Κυβερνήσεως, οι πολύτεκνοι αγνοούνται παντελώς και προκλητικώς και εξομοιώνονται με όσους έχουν τρία τέκνα (έστω και εάν έχουν 4,6, 8,10, κ.λπ. τέκνα)!

Έτσι θα καθορισθεί στο ίδιο ποσό το ανώτατο όριο για την αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας και στο ίδιο ποσό το ανώτατο όριο εισοδήματος, για όσους έχουν τρία τέκνα και για τους πολύτεκνους με όσα τέκνα και έχουν 4,7,9,13 κ.λπ!!!

Με αυτή τη ρύθμιση καταργείται κάθε έννοια στοιχειώδους δικαιοσύνης και αγνοούνται προκλητικώς οι διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος που διαλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων και τ΄ ακόλουθα:

«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2. Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους ».

9 Ιουν 2015

Αίτημα για εφαρμογή των καταστατικών υποχρεώσεων της Οργάνωσης και την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 3,
ΠΑΤΡΑ.
ΤΗΛ.:6932637029

ΠΑΤΡΑ 9.6.2015
                                                                         ΠΡΟΣ:
                         1.  Δ.Σ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
                                    ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ.
                                    Σαχτούρη  34 ΤΚ. 26222
                                                           ΠΑΤΡΑ.

                       2. Μ.Μ.Ε. (Έντυπα & Ηλεκτρονικά)                                                                                                                                 

      
Αίτημα για εφαρμογή των καταστατικών υποχρεώσεων της Οργάνωσης και την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης.

Όπως γνωρίζετε, οφείλετε σύμφωνα με το καταστατικό κατά το άρθρο 20 παρ. 1, να έχετε αποφασίσει την πραγματοποίηση τακτικής Γ.Σ., στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, όπου θα ενημερώσετε τους Πολύτεκνους για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δ.Σ., σχετικά με την διένεξη και την οικονομική οφειλή της Οργάνωσής μας με την ΑΣΠΕ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας καλώ όπως ορίσετε την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης ώστε η λειτουργία της οργάνωσης να είναι σύννομη με το καταστατικό και τις υποχρεώσεις προς τα μέλη, αλλά και να συντονίσουμε την δράση μας για να αποτρέψουμε την κατάργηση δικαιωμάτων που επιχειρείτε από την σημερινή κυβέρνηση.   
Θέλω να πιστεύω ότι επιτέλους θα προχωρήσετε στην εκπλήρωση του αιτήματός μου, δείχνοντας ένα άλλο πρόσωπο λειτουργίας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

 
                                                                                    Με εκτίμηση

                                                                           ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                                                         Μέλος Πολυτεκνικής Οργάνωσης
                                                                                                          

14 Μαΐ 2015

ΑΥΞΗΣΗ 650 % ΣΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.                                                                                                  ΠΑΤΡΑ 14.5.2015

                                                                                     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 650%.

Αφορμή για την παρέμβασή μου σήμερα αποτελεί η διαπίστωση μετά την ανακοίνωση των προϋποθέσεων στον τοπικό τύπο, για εγγραφή νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πατρέων, όπου η παρούσα Δημοτική Αρχή κατήργησε τις μέχρι τώρα αποφάσεις για τις Πολύτεκνες Οικογένειες.
Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τώρα προβλέπονταν η απαλλαγή καταβολής τροφείων για παιδιά Πολύτεκνων οικογενειών με εισόδημα μέχρι 30.000€, και η καταβολή 15€ σε Πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.001,00€, σήμερα,  τις εξαναγκάζει μηνιαίως να καταβάλουν 100,00€.
Μια αύξηση δηλ. 650% στα τροφεία για τις Πολύτεκνες οικογένειες, όταν «ηχούν» ακόμη στα αυτιά μας η εξαγγελία των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, για κατάργηση των τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς.
Άραγε πως θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή την πολιτική της Δημοτικής Αρχής;
Σε τι διαφέρει από την εφαρμοζόμενη Εθνοκτόνα πολιτική των Μνημονιακών Κυβερνήσεων, που βάλουν κατά της οικογένειας και έχουν οδηγήσει στην φτωχοποίηση  την κοινωνία; 

30 Απρ 2015

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

           Αρ. Πρωτ. 377
Αθήνα,  28/4/2015

Προς                                                                                                                                                   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αξιότιμο κ. Αριστείδη Μπαλτά
Υπουργό Πολιτισμού - Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ενταύθα. 

ΘΕΜΑ: Ανεφάρμοστη η υπ΄ αριθμ. 1251/2015 απόφαση του ΣτΕ για τις μετεγγραφές όσον αφορά τους πολυτέκνους και τα τέκνα των πολυτέκνων.

 Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ. 

            Η δημοσιευθείσα υπ΄ αριθμ. 1251/2015  απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σε ό,τι αφορά τους πολυτέκνους και τα τέκνα των πολυτέκνων, δεν μπορεί ν΄ αποτελέσει αφορμή για την κατάργηση του δικαιώματος της μετεγγραφής των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων.

       Η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής για την περίπτωση των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων για τους ακολούθους λόγους, αφού επισημάνουμε εκ προοιμίου ότι:

Ο απερχόμενος οριστικώς στις 30-6-2015 σημερινός Πρόεδρος του ΣτΕ για πρώτη φορά στην ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την κατάθεση εκ μέρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως των α) υπ΄ αριθμ. Φ1161753Β3/8-10-2014  (ΦΕΚ Β 2665 της 8-10-2014) και β) της υπ΄ αριθμ. Φ1161748Β3/8-10-2014(ΦΕΚ Β 2665 της 8-10-2014) αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έσπευσε και χορήγησε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως αυτών, πράγμα που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΣτΕ!!! Τούτο αρκεί για να καταδείξει ότι ήταν εκ προοιμίου βεβαία η χορήγηση τόσο της αναστολής εκτελέσεως τους, όσο και η ακύρωση τους, όπως και έγινε.

19 Μαρ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015

Στα προβλήματα και τις ανησυχίες που απασχολούν τις οικογένειες των πολυτέκνων επικέντρωσε το ενδιαφέρον της η Βουλευτής Β΄ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κα Σταυρούλα Ξουλίδου σε σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος κ. Βασίλειο Θεοτοκάτο και με υπόλοιπα μέλη της Συνομοσπονδίας, σήμερα, Τετάρτη, 18 Μαρτίου.

Ειδικότερα επισημάνθηκε η ανάγκη να επανέλθει η ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ.2 του Συντάγματος ώστε οι πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων που πέτυχαν ή φοιτούν σε σχολές ή τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ να μπορούν να μεταγράφονται στην πλησιέστερη σχολή ή τμήμα στον τόπο κατοικίας τους ή εκεί όπου φοιτά κάποιος αδελφός τους, με σκοπό να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία των πολυτέκνων και των παιδιών τους.

17 Μαρ 2015

Επιστολή ΑΣΠΕ στους κ. Βουλευτές, για το ν/σ: Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης..

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 238
Αθήνα,16/3/2015

Προς                                                                                                                                        ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές
Ενταύθα
           
Θέμα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
           
Αξιότιμε/η  Κύριε/α Βουλευτά.

Το νομοσχέδιο είναι προς την σωστή κατεύθυνση και η Κυβέρνηση είναι άξια επαίνου για την πρωτοβουλία της αυτής, αρκεί να μην ακολουθηθεί η τακτική, που ευνοεί σκανδαλωδώς τους αγάμους και μεταχειρίζεται τους οικογενειάρχες και πολύ περισσότερο τους πολυτέκνους  χειρότερα από τους αγάμους.

Οι, επί του προκειμένου παρατηρήσεις – προτάσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τον πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, έχουν ως κατωτέρω:
                                               
I -
Επί του άρθρου 1.

            Αναγράφεται στην παρ. 1 ότι: «Σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015  δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 300 kWH μηνιαίως».

            Εδώ πρέπει:

α) Να διευκρινισθεί τί εννοεί συνθήκες ακραίας φτώχειας και να καθορισθεί ποιο είναι το ποσό της ακραίας φτώχειας για τον άγαμο, τον έγγαμο χωρίς τέκνα και τον έγγαμο με 1,2,3,4,5 κ.λπ. τέκνα και

β) Οι 300KWH μηνιαίως, είναι δυνατό να ισχύουν το ίδιο τόσο στον άγαμο όσο και στον πολύτεκνο, που έχει 4,6,8,10 παιδιά; Θα πρέπει να προβλέπεται επί πλέον τουλάχιστον 50KWH για κάθε τέκνο.

Σημειώνουμε ότι το ποσό της ακραίας φτώχειας, που πρέπει να καθορισθεί στο νόμο για τον άγαμο, πρέπει να προσαυξάνεται κατά 0,5 για τη σύζυγο και κάθε τέκνο άνω των 14 ετών και κατά 0,3 για κάθε τέκνο κάτω των 14 ετών, σύμφωνα με παρακάτω.

Επιστολή ΑΣΠΕ στον Υπουργό Παιδείας κ. Αρ. Μπαλτά για τις Μετεγγραφές των φοιτητών...

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

      Αρ. Πρωτ. 239
     Αθήνα,  16/3/2015


Αξιότιμο
Κύριο Αριστείδη Μπαλτά                                                                                        ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
Ενταύθα

 ΘΕΜΑ:  Μετεγγραφές πολυτέκνων και τέκνων τους. 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ

        σε συνέχεια των, με αριθμό πρωτοκόλλου 184/24-2-2015 και 189/2-3-2015 επιστολών μας προ εσάς, έκπληκτοι διαβάσαμε σε εφημερίδες συνέντευξη σας με τίτλο: Μετεγγραφές φοιτητών μόνο με εισοδηματικά κριτήρια…

η  Πολιτεία το 1979  βάσει της Συνταγματικής και Δικαστηριακής προστασίας που παρέχεται ρητά στις πολύτεκνες οικογένειες:

α. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, ρητά επιτάσσει πως:
«Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος».

β. Το Σ.τ.Ε και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, με σωρεία αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας». (Δ.Ε. Αθηνών: 2762/1998, 2764/1998, 2160/1989, 2161/1989 κ.ά)

νομοθέτησε με το Ν. 860/1979 αποκλειστικά στους πολύτεκνους τις Μετεγγραφές για δημογραφικούς λόγους, όταν οι γεννήσεις τότε στη χώρα μας ήταν 148.000, ίσχυσαν επί 32 συναπτά έτη, χωρίς προβλήματα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι πρυτάνεις και το 2010 καταργήθηκαν,  γιατί δήθεν οι 3500 πολύτεκνοι (που ήταν το 30% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων) δημιουργούσαν συνωστισμό στις Σχολές! Τις κατήργησαν προσωρινά για να τις πάρουν από τους πολύτεκνους και να τις δώσουν σε άλλες κατηγορίες πολυτέκνων φοιτητών!

Τον Οκτώβριο του 2014, με τις μισές περίπου γεννήσεις, ο τότε υπουργός Παιδείας είπε σε συνέντευξή του:

«… όπου ορίσαμε ότι ο νόμος περί μετεγγραφών είναι για τους ταλαιπωρημένους οικονομικά, δεν είναι για τα κέφια κανενός»,ενώ αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ο αριθμός των πολυτέκνων φοιτητών,  ήταν πολύ μικρός… μόλις το 14%  αυτών που αιτήθηκαν μετεγγραφή και δεν ξεπέρασε τους 1800 φοιτητές!